Select Page

PLA kartice izrađene od ekstrakata kukuruza nude obnovljivu alternativu klasičnim plastičnim karticama za sve namjene

Ekološki osviještene tvrtke koje žele smanjiti korištenje plastike sada imaju alternativu i kada je riječ o plastičnim karticama svih namjena – PLA kartice odnosno kartice zasnovane na ekstraktima kukuruza (polylactic acid) zahtijevaju puno manje energije u proizvodnji i rezultiraju manjom emisijom stakleničkih plinova u odnosu na klasičnu plastiku proizvedenu iz naftnih derivata (PVC).

Pored toga, PLA kartice je daleko lakše reciklirati u odnosu na prethodnike, te ih je dodatno čak moguće i kompostirati. Naime, iako na tržištu već postoje kartice izrađene od PET materijala (koje je moguće učinkovito reciklirati) pa čak i od recikliranih starih kartica, niti jedno postojeće rješenje nije u toj mjeri obnovljivo i ponovno iskoristivo uz minimalni utjecaj na okoliš.

Iako je riječ o iznimno novoj tehnologiji, ETRANET već sada u suradnji sa svojim globalnim partnerima može ponuditi sve vrste kartica iz svog portfelja izrađene od PLA materijala.

Za više informacija o karticama i našim kartičnim rješenjima u kojima je moguće primijeniti kartice izrađene od PLA materijala posjetite www.kartice.hr.

Jedna od prvih PLA kartica jest ova kartica britanske banke Triodos koja je, u skladu s usvojenim načelima održivosti, zajednice i organskog rasta, među prvima krajem 2018. godine lansirala svoju ekološku MasterCard