Select Page

U sklopu natječaja HNB-a Mrežna i sigurnosna infrastruktura na primarnoj i sekundarnoj lokaciji – klijentu smo isporučili hibridne pametne kartice za kontrolu pristupa i pohranu korisničkih digitalnih certifikata u sklopu eIDAS sukladnog PKI (eng. Public Key Infrastucture) okruženja.

Cilj eIDAS Uredbe je izgraditi jedinstveno europsko digitalno tržište te osigurati pravni učinak i uzajamno priznavanje ključnih prekograničnih čimbenika, kao što su elektronička identifikacija, elektronički dokumenti, elektronički potpisi i usluge elektroničke dostave.

U sklopu formiranja unutarnjeg tržišta za elektroničku trgovinu te stvaranja infrastrukture javnog ključa (Public Key Infrastructure – PKI) na paneuropskoj razini, uspostavljeni su različiti mehanizmi koji trebaju osigurati interoperabilnost i sigurnost za transakcije koje se obavljaju putem interneta.  Jedan od ključnih zahtjeva eIDAS Uredbe je i da se za pohranu privatnog ključa koristi „kvalificirano sredstvo za izradu elektroničkog potpisa“. Na samom početku Uredbe objašnjava se da se uredbom nastoji povećati povjerenje u elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu pružanjem zajedničkog temelja za sigurnu elektroničku interakciju između građana, poduzeća i tijela javne vlasti, povećavajući time djelotvornost javnih i privatnih online usluga, elektroničkog poslovanja i elektroničke trgovine u Europskoj Uniji.