Select Page

EU Projekti

NAZIV PROJEKTA
Track&Cool poslovni model

OPIS PROJEKTA
Ovim projektom društvo ETRANET Grupa d.o.o. ostvariti će uspješnu suradnju te inoviranje organizacije i procesa prijavitelja i partnera s ciljem komercijalizacije inovativnog Track&Cool poslovnog modela koji će se pozicinonirati u lancu dobave i vrijednosti kompanija koje posluju u segmentu HVAC kao i operatera ključnih usluga u segmentu kibernetičke sigurnosti.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Društvo ETRANET Grupa d.o.o. će novim tehnološkim iskorakom, provedbom ovog projekta, povećati tržišni udio na tržištu kibernetičke sigurnosti dobavnog lanca, što je moguće obzirom da rješenje ne postoji na globalnom tržištu. Realizacijom projekta dovesti će se do povećanja broja zaposlenih (minimalno 14 osoba), te se planira porast prihoda za 40% uvođenjem novog proizvoda nakon komercijalizacije inovativnog rješenja.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA iznosi: : 21.576.072,66 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 6.823.675,87 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE je od 01. prosinca 2020. do 01. prosinca 2022. godine godine

KONTAKT:
Email: info@etranet.hr

https://strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost društva ETRANET Grupa d.o.o.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 


NAZIV PROJEKTA
SMARTCHARGE decentralizirani trigeneracijski sustav spregnut s
ultra brzim punjenjem električnih vozila

OPIS PROJEKTA
Ovim projektom zajednica izvođača NOVAMINA centar inovativnih tehnologija d.o.o. i ETRANET GRUPA d.o.o. ostvariti će uspješnu suradnju te odgovoriti na izazove razvoja elektromobilnosti uspostavom sustava sigurne, čiste i učinkovite proizvodnje energije kroz decentraliziranu visokoučinkovitu trigeneracijsku proizvodnju energije spregnute s infrastrukturom za brzo punjenje električnih vozila integriranom u „pametnu mrežu“.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Projekt će demonstrirati trigeneracijsko postrojenje spregnuto s ultra brzom punionom za komercijalna električna vozila ukupne snage od 0,3 MWe. Projektom će se osigurati pojedinačne snage punjenja do 150 kW uz istodobno rekuperaciju od najmanje 30 % otpadne topline na odabranoj lokaciji.
Specifični ciljevi projekta su dodatno razviti, optimirati, validirati i demonstrirati vlastitu tehnologiju trigeneracijskog postrojenja spregnutog s brzim punjenjem, kao dijela ‘pametne mreže koja omogućuje podmirivanje vlastite potrošnje, ali i tzv. „dynamic demand“ odziv za potrebe dijela električne mreže.
SMARTCHARGE rješenje će rezultirati visokoučinkovitom i neovisnom proizvodnjom energije za istodobno brzo punjenje više stanica uz rekuperaciju otpadne topline za potrebe grijanja i hlađenja čime će se omogućiti veća rasprostranjenost, dostupnost infrastrukture brzog punjenja uz ostvarivanje visokih brzina punjenja, povećanje energetske učinkovitosti punjenja te smanjenja troška energije, kao i negativnog utjecaja na električnu mrežu. Istovremeno će se omogućiti smanjenje baterijskog kapaciteta vozila (prvenstveno za komercijalna vozila kroz ultra brzo oportunitetno punjenje) te aktivna participacija u ‘pametnoj mreži’ kroz ‘dynamic demand response’ sustav.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU
Ukupna vrijednost projekta: 13.441.141,8 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 9.759.115,58 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE je od 01. listopad 2020. do 01. listopad 2023. godine

KONTAKT OSOBE:
Ernest Vlačić, irektor NOVAMINA d.o.o.
Email: ernest.vlacic@novamina.hr

https://strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost zajednice izvođača NOVAMINA d.o.o. i ETRANET Grupa d.o.o.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


 

NAZIV PROJEKTA
Poboljšanje konkurentnosti tvrtke ETRANET GRUPA primjenom IKT tehnologija

OPIS PROJEKTA
Projektom je obuhvaćena nabava sofisticiranog informacijsko-komunikacijskog poslovnog rješenja i potrebne hardverske infrastrukture, a sve kako bi se efikasno riješili ključni izazovi organizacije društva na razini analiziranih poslovnih procesa.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Provedbom će se doprinijeti realizaciji dugoročnih ciljeva društva, odnosno uvođenjem novih sustava i nabavkom nove informacijske i komunikacijske tehnologije te edukacijom djelatnika doprinijeti će unaprjeđenju min 9 poslovnih procesa, očuvanju radnih mjesta te zaposlenju novih djelatnika te povećanju prihoda od prodaje.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA iznosi: 1.903.276,99 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 966.683,46 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE je od 11.01.2019. godine do 11.07.2020. godine

KONTAKT:
Email: info@etranet.hr

 

https://strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.