Select Page

Poklon kartice moguće je koristiti na svim INA benzinskim servisima u Hrvatskoj

ETRANET je za potrebe preko 500 benzinskih servisa INA u Hrvatskoj isporučio poklon kartice za cijelu maloprodajnu mrežu. Riječ je o barkod karticama apoena 100 i 200 kn, s brendiranim i prilagođenim nosačem koje je moguće koristiti za kupnju roba i usluga na svim maloprodajnim mjestima INA u Hrvatskoj.

Poklon kartice zanimljive su kako samim trgovcima, tako i trećim tvrtkama – njihovim klijentima, i partnerima. S jedne strane, trgovci poklon karticama koje su vidljivo istaknute na blagajnama kupcima nude jednostavan način za darivanje u situacijama kada bi darivanje gotovog novca bilo neprikladno. S druge strane, iste se poklon kartice mogu ponuditi trećim tvrtkama koje ih mogu uručiti svojim zaposlenicima ili partnerima. 

ETRANET nudi kompletnu uslugu koja pokriva sve mogućnosti poklon kartica – dizajn i izradu. Osim samog tiska kartice i njenog nosača, ETRANET klijentima nudi i naprednu uslugu usklađivanja dizajna kartice i nosača kako bi isti zajedno činili jednu vizualnu cjelinu. Isto tako, moguće je prilagođavati tip barkoda odnosno aktivacijskih kodova, na način da se njihov tip i format usklade s zahtjevima obrade i sigurnosti. Tako je, na primjer, moguće koristiti kombinaciju jednog barkoda za aktivaciju, a drugog za korištenje kartice. Isto tako, same kodove je moguće smjestiti ispod zaštitnog sloja kojeg je potrebno ostrugati kako bi se došlo do koda. 

Za više informacija o poklon karticama i popratnim rješenjima posjetite www.kartice.hr