Select Page

Kako smo već najavili prije nekoliko mjeseci, ove godine smo u ETRANET Grupi stavili naglasak na poboljšanje kvalitete internih procesa kako bismo zadržali rast poduzeća, zadovoljstvo klijenata i olakšali daljnji razvoj proizvoda.

S time na umu, ovih dana uspješno smo uveli sustav upravljanja kvalitetom te smo dobili certifikat ISO 9001:2015.

Nastavno na taj proces, a zbog sve većih spoznaja o važnosti i utjecaju okoliša na opstanak sadašnjih i budućih generacija, odlučili smo implementirati i sustavni pristup na području upravljanja okolišem. Nastojimo biti tvrtka koja vodi brigu o okolišu, smanjenju potrošnje energije i korištenja fosilnih goriva te razvrstavanju otpada, te smo paralelno uveli i sustav upravljanja u skladu sa normom ISO 14001:2015.