Select Page

U ovih preko 20 godina koje djelujemo na polju elektroničkih transakcija iskusili smo puno previranja u ovom sektoru. Od elektroničkih transakcija, kartičnog poslovanja, preko internetskog bankarstva i primanja kriptovaluta na prodajnim mjestima, ETRANET Grupa uvijek gleda korak naprijed i prati trendove u našem sektoru.

Stoga smo se rado odazvali prijedlogu da za časopis News&Views American Chamber of Commerce in Croatia (AmCham Croatia) čitateljima u stručnom članku približimo naše viđenje budućih odnosa tradicionalnog bankarskog sektora i mnoštva fintecha koji niču kao gljive poslije kiše posljednjih godina.

Iako prevladava stav kako su banke i fintechi ljuta i nespojiva konkurencija osobito u kontekstu open bankinga, mi smo mišljenja da taj odnos ima potencijala biti partnerski odnosno omogućiti da obje strane ostvare nove prihode brže i efikasnije nego da odvojeno razvijaju iste ili slične proizvode.

Članak pronađite na donjem linku, a kompletan aktualni AmCham News&Views možete pronaći među svim publikacijama ove organizacije u AmCham Čitaonici.